Pravila nagradnog natječaja

„Uz Magnezij iz Natural Wealtha do nezaboravnog ljeta!“

Članak 1

Nagradni natječaj „Uz Magnezij iz Natural Wealtha do nezaboravnog ljeta!“ raspisuje tvrtka Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10020 Zagreb, OIB: 02914711498 (u daljnjem tekstu Organizator).

Svrha priređivanja nagradnog natječaja je promidžba Natural Wealth magnezij proizvoda.

Članak 2

Svi natjecatelji sudjelovanjem u nagradnom natječaju potvrđuju da su upoznati s ovim Pravilima (dalje: Pravila), a koja su objavljenja i dostupna na web stranici www.ljetouzmagnezij.com

Članak 3

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju imaju sve punoljetne fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske s adresom prebivališta u Republici Hrvatskoj. U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati zaposlenici Organizatora sa svojom užom obitelji.

Članak 4

Nagradni natječaj će početi 21.06.2017. i trajati do 16.07.2017. do 23:59 sati.

Pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju ostvaruje se na slijedeći način:

 • Za sudjelovanje u nagradnom natječaju potrebno je snimiti vlastiti kratki video u trajanju do najviše 1 minute s bilo kojim proizvodom magnezija iz Natural Wealtha i na originalan način reći “I ja!”.
 • Video je potrebno putem obrasca za prijavu objaviti na web stranici www.ljetouzmagnezij.com.
 • Proizvodi Natural Wealtha koji ulaze u natječaj su: Magnezij Direkt 375 mg + B+C, Magnezij 375 mg +B1+B6+C šumeći, Magnezij 350 mg + C, Magnezij 500 mg, Magnezij 250 mg, Kalij Magnezij + C, Kalcij-Magnezij Direkt + C, Kalcij-Magnezij-Cink

Članak 5

Prijava za sudjelovanje moguća je isključivo preko web stranice www.ljetouzmagnezij.com
Za prijavu je potrebno napraviti slijedeće korake:

 1. Posjetiti web stranicu: www.ljetouzmagnezij.com.
 2. Upoznati se s ovim Pravilima.
 3. Kliknuti na link “Prijavi svoj video” za otvaranje obrasca za prijavu.
 4. Popuniti sva polja obrasca za prijavu istinitim osobnim i kontakt podacima.
 5. Izabrati radi li se o izravnom uploadu videa ili prijavi linka za već uploadani video na nekom od video servisa poput YouTube ili Vimeo. Ako se radi o izravnom uploadu, izabrati mp4, mov, avi ili mkv datoteku s vlastitog računala. Ako se radi o linku na već uploadani video, kopirati i zalijepiti potpuni link (URL) do izabranog videa.
 6. Prihvatiti ova Pravila postavljanjem kvačice na polje “Prihvaćam Pravila sudjelovanja”.
 7. Opcionalno, pozvati sve prijatelje koji koriste Facebook da glasuju za prijavljeni rad.

Sudionik u natječaju može sudjelovati s neograničenim brojem prijava, a u obzir će se uzeti samo jedna prijava po sudioniku s najvećim brojem glasova.

Članak 6

 • Glas za video može se dati isključivo na web stranici www.ljetouzmagnezij.com
 • Glasovanje se odvija pomoću Facebook Like Button mehanizma.
 • Posjetitelji web stranica www.ljetouzmagnezij.com klikom na gumb “Sviđa mi se” dodjeljuju glas svakom odabranom prijavljenom videu.
 • Glasovati se može za više prijavljenih videa.
 • Za svaki prijavljeni video može se glasovati samo jednom.
 • Brojem osvojenih glasova (sviđa mi se / lajkova), prijavljeni video ulazi u izbor od 5 prijavljenih videa koji osvajaju natural Wealth poklon paket.
 • Konačnog dobitnika iz svih pristiglih videa bira žiri sastavljen od 3 predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvaliteta prijavljenih videa

Članak 7

Nagradni natječaj ima 1 glavnu nagradu i 5 utješnih, a dodjeljuju se po završetku trajanja nagradnog natječaja.

U izbor za osvajanje glavne nagrade ulaze svi prijavljeni videi u periodu cjelokupnog trajanja natječaja na web stranici www.ljetouzmagnezij.com

Utješne nagrade osvajaju najboljih 5 prijava po broju glasova ostvarenih u periodu cjelokupnog trajanja natječaja na web stranici www.ljetouzmagnezij.com.

Dobitnika glavne nagrade bira žiri od tri (3) člana koji se sastoji od predstavnika Organizatora koristeći diskreciono pravo pri čemu se prilikom odluke uzima u obzir kreativnost i kvalitetu prijavljenih videa.

Jedna prijava može samo jednom osvojiti jednu glavnu nagradu.

Rezultati dobitnika biti će objavljeni 18.07.2017. na web stranici natječaja.

Članak 8

Nagradni fond se sastoji od:

 • UTJEŠNA NAGRADA – 5 dobitnika
  Poklon paket Natural Wealth proizvoda
 • GLAVNA NAGRADA– 1 dobitnik
  1 x vaucher u iznosu od 10.000 kn s PDV-om za obiteljsko ljetovanje na Jadranu ili za bilo koji drugi aranžman u ponudi turističke agencije Kompas Zagreb d.d.
  Vaucher je moguće iskoristi zaključno s 31.12.2018.

Dobitnici utješnih i glavne nagrade biti će obavješteni putem podataka ostavljenih prilikom ispunjavanja prijavnice za sudjelovanje.

Članak 9

Utješne nagrade će se poslati putem pošte na adrese dobitnika.

Rok za preuzimanje glavne nagrade iz nagradnog natječaja je 15 dana od dana primitka pisane
obavijesti o dobivenoj nagradi. U slučaju da dobitnik utješne nagrade ne primi obavijest o dobivenoj nagradi Organizator će obavijest poslati još jednom te ako dobitnik istu ponovno ne primi smatra se da isti ne želi preuzeti nagradu.

Dobitnik glavne nagrade je dužan svoj identitet, prilikom preuzimanja nagrade, potvrditi vlastitom osobnom iskaznicom kako bi preuzeo nagradu. Prilikom preuzimanja vauchera glavne nagrade, dobitnik mora potpisati Zapisnik o primopredaji. Potpisom Zapisnika o primopredaji i preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Organizatora prema dobitniku.

Nagrade nije moguće zamijeniti za novac, druge proizvode i usluge.

Članak 10

U slučaju da Organizator utvrdi da sudionik nije poštivao Pravila nagradnog natječaja, isti ima pravo u bilo kojem trenutku zabraniti sudjelovanje u nagradnom natječaju tom sudioniku.

Članak 11

Svi sudionici u ovom nagradnom natječaju, suglasni su da Organizator ima pravo objaviti uploadani video bez naknade, u tiskanim, zvučnim, slikovnom i video materijalima te ukoliko ako postanu dobitnici neke od nagrada, njihovo ime, adresa i slika mogu od strane Organizatora biti objavljeni u istim medijima bez naknade.

Dobitnici glavne i utješnih nagrada, u svezi video materijala dostavljenog za potrebe ovog nagradnog natječaja, osnivanju isključivo pravo iskorištavanja autorskog djela kao sadržajno, vremenski i prostorno neograničeno pravo za korist Organizatora.

Svaki sudionik nagradnog natječaja potvrđuje i jamči Organizatoru da je ovlašten koristiti dostavljeni video te isti ne predstavlja povredu prava intelektualnog vlasništva trećih osoba. U slučaju da treća osoba tvrdi da se predmetnim videom krše prava intelektualnog vlasništva, sudionik se obvezuje podmiriti sve eventualne troškove, naknade i ostala plaćanja koja mogu nastati Organizatoru.

Članak 12

Nagradni natječaj se može prekinuti u slučaju više sile. Pod višom silom podrazumijeva se nastup izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti.

Članak 13

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju svaki sudionik prihvaća prava i obveze iz ovih Pravila. Organizator zadržava pravo promjene ovih Pravila, a o tome će svi sudionici biti pravovremeno obaviješteni. U slučaju spora utvrđuje se nadležnost suda u Zagrebu.

Zagreb, 21.06.2017. godine.

Organizator
Milsing d.o.o.